Att värna om miljön är en investering för livet

Om WILSONWEST

WILSONWEST är en helt självständig och oberoende säljare av företagets ingående produkter och tjänster – med hela södra Sverige som verksamhetsområde.

Förutom försäljning driver vi egen entreprenad­verksamhet med specifika delar ur sortimentet och i vissa fall i samverkan med våra samarbets­partners.

Företagets affärsidé bygger på

  • att erbjuda produkter och tjänster med tillhörande funktionskrav både ur teknisk, kvalitets och miljömässiga aspekter.
  • att vara den ledande aktören inom branschen, befästa och förstärka vår position samt ha kontinuerlig och målinriktad utveckling av verksamheten. Detta ska bl a ske genom lyhördhet och samverkan med kunderna.
  • att med vår kompetens och gedigna erfarenhet tillgodose kunden och slutanvändarens miljö- och kvalitetskrav, samt minst motsvara de önskemål och krav på service kunden förväntar sig.
  • att erbjuda attraktiv prisbild, bästa support och optimala lösningar.
  • att våra kundrelationer alltid ska ha högsta prioritet, gäller både nuvarande som blivande kunder.
Hela södra Sverige som verksamhetsområde

Är du intresserad eller vill veta mer?

Fyll i dina uppgifter nedan så blir du kontaktad av Kjell Wilson
Du behöver fylla i de rödmarkerade fälten ovan.