Giha Installationsgolv

ROT-avdrag

Rotavdraget är perfekt att använda till ett nytt Gihagolv. Reglerna för rotavdrag 2016 är i stora delar oförändrade men nu kan du bara få skattereduktion för 30 % av arbetskostnaden. Rotavdraget innebär i korthet följande.

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till rotavdrag om det utförs i, eller i nära anslutning till, en bostad som du äger och bor i.

Bostaden kan också vara en fritidsbostad eller en bostad som du äger och dina föräldrar bor i. Observera att du måste haft kostnaden för arbetet.

Du får även rotavdrag för reparation och underhållsarbeten för ett nybyggt småhus.

Skattereduktion för rotavdrag är max 30 % av arbetskostnaden och max 50 000 kronor per person och år.

Har du rutavdrag räknas detta ihop med rotavdraget och får sammanlagt uppgå till max 50 000 kronor per person och år.

Mer info om rotavdraget hittar du på Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se.

Är du intresserad eller vill veta mer?

Fyll i dina uppgifter nedan så blir du kontaktad av Kjell Wilson
Du behöver fylla i de rödmarkerade fälten ovan.